HELDENBERG – ZAJÍMAVÝ CÍL BLÍZKO VÍDNĚ

Po obnově Heldenbergu v roce 2005 spolu se zemskou výstavou po několik desetiletí trvající přestávce jako bezpochyby významné památky rakouské historie, díky které se Radeckého památník vrátil do povědomí jako zajímavý výletní cíl, se toho v uplynulých letech na Heldenbergu mnoho podniklo. Investicemi zemské výstavy a z iniciativy regionální a zemské správy se stalo vyhlášeným cílem a magnetem pro návštěvníky v dolnorakouské Vinné čtvrti a neustále se rozšiřuje

Dnes je Heldenbergu samo o sobě zajímavý cíl s nabídkou hned sedmi zábavních parků na jednom místě: Nejslavnější koně, největší vojevůdci, nejkrásnější automobily, nejstarší sídliště a nejrychlejší ptáci nadchnou návštěvníky a nabízejí po celý rok zážitkové výlety a poznávací trasy v Dolním Rakousku.

ZAŽIJTE HELDENBERG A JEHO ATRAKCE!

VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO LIPICÁNŮ

Výcvikové středisko Španělské dvorské jezdecké školy

Lipicáni Španělské dvorské jezdecké školy jsou k vidění ve výcvikovém středisku na Heldenbergu ve stájích, ve výbězích i při výcviku. Heldenberg je vedle Piberu a Vídně třetím centrem Španělské dvorské jezdecké školy. Mladí hřebci různého stáří jsou na Heldenbergu k vidění ve stájích celoročně a jsou cvičeni k představením ve Španělské dvorské jezdecké škole.

KOLLEROVI VETERÁNI Heldenberg

Kollerovi veteráni

Nejkrásnější automobily v Kollerově muzeu veteránů jsou přehlídkou 130 let automobilové historie a vývoje automobilu od kočáru až po moderní sportovní vůz. Jedná se o asi 100 exkluzivních automobilů. Ve specializovaných expozicích nebo speciálních odděleních jsou k vidění miniatury vozidel z celého světa, „Legendy Rallye“ s exkluzivními závodními automobily známých závodníků a mnoho dalších soutěžních vozů známých závodníků apod.

Radeckého pomník

Radeckého pomník je místem posledního odpočinku polních maršálů Radeckého a Wimpffena. Historický komplex „Heldenberg“ je památníkem na počest generálů, důstojníků a vojáků tehdejší císařsko-královské armády. Expozice je kompletně přebudována. Pouť Radeckého životem jako trojrozměrné diorámy s cínovými figurkami až do momentu jeho uložení na Heldenbergu. Jednou z největších diorám je „Bitva u Aspern“ s 3000 cínovými figurkami.

Vesnice z doby kamenné s kruhovým příkopem

Vesnice z doby kamenné s kruhovým příkopem

Oblast kolem Heldenbergu byla hustě osídlena již v neolitu. Dokladem jsou archeologické nálezy, které kromě monumentálních kruhových příkopů umožnily i rekonstrukci typické neolitické vesnice. Neolitická vesnice s kruhovým příkopem je jednou z nejstarších sídlišť a je ukázkou života v mladší době kamenné. Kruhové příkopy jsou soustředěny v jednom nebo několika kruzích o průměru 40 až 180 metrů.

Ukázky sokolnictví Aigner´s Falkenshow

Navštívit můžete chovatelskou stanici s dravci, seznámit se s jejich chovem, vypouštěním do volné přírody při dodržení zákonů o ochraně, chovu a lovu zvířat. Na naučné stezce si můžete v jednotlivých voliérách prohlédnout cca 20 různých dravých ptáků a dovědět se při tom zajímavosti o jejich výskytu, životním prostředí, způsobu lovu a lovené potravě. Na rozdíl od jiných přehlídek můžete obdivovat lovecké schopnosti dravých ptáků v letu.

Anglická zahrada

Kolem roku 1830 byla mezi zámkem Wetzdorf a Heldenbergem vybudována tak zvaná „Anglická zahrada“. Plocha, která postupně pustla, byla zachráněna a s láskou k detailu zrekonstruována a v roce 2005 poprvé otevřena pro veřejnost. Křivolaké cestičky anglické zahrady zvou k procházkám a odpočinku. V minulosti byly zahrady vydány na pospas divočině. Dnes můžeme opět obdivovat jejich původní krásu.

REGIONÁLNÍ VINOTÉKA

Regionální Vinotéka

Kolem roku 1830 byla mezi zámkem Wetzdorf a Heldenbergem vybudována tak zvaná „Anglická zahrada“. Plocha, která postupně pustla, byla zachráněna a s láskou k detailu zrekonstruována a v roce 2005 poprvé otevřena pro veřejnost. Křivolaké cestičky anglické zahrady zvou k procházkám a odpočinku. V minulosti byly zahrady vydány na pospas divočině. Dnes můžeme opět obdivovat jejich původní krásu.

Naši partneři